Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 Stichting Vrienden van de Meander

Graag informeren wij u, als donateur of sponsor van onze stichting, over onze activiteiten in het verslagjaar 2020. Wij konden dit alles alleen organiseren dankzij uw gewaardeerde financiële steun!

Ontwikkeling donateurenbestand en sponsoren

Zoals ieder jaar het geval ,vielen er wat donateurs af maar kwamen er gelukkig ook weer een aantal bij.

Met gevolg dat er nagenoeg geen verrandering in het aantal donateurs is opgetreden in het afgelopen jaar.

 We mochten een anonieme gift van €1000,- bijschrijven,hetgeen natuurlijk een welkome  verrassing was.

Het blijft voor ons als bestuur en u als donateur belangrijk  om anderen te wijzen op   het belang om het werk van onze stichting te steunen met een bijdrage!

Daarnaast zijn we onze sponsoren zeer dankbaar dat zij d.m.v. hun naam en logo op de bedrijfswagen van De Meander een substantiële bijdrage leveren om onze activiteiten mogelijk te maken.

Financiële positie van de Stichting

Gezien de omvang van onze Stichting is die positie maar heel bescheiden. Op jaarbasis komen er enkele duizenden euro’s binnen en die gaan er zoveel mogelijk ook weer uit.

In onderstaand overzicht geven we u een samenvatting van onze “jaarrekening 2020”.

Wilt u meer weten, dan kunt u via onze penningmeester, dhr. Hans Visser (0180-314437), een overzicht krijgen met alle betalingen in 2020, zowel t.b.v. De Meander als t.b.v. het bestuur.

InkomstenUitgaven
2019202020192020
via donateurs€ 2790,-€ 2377,-activiteiten t.b.v. bewoners €  4798,-€ 2400,95
via sponsors€ 1500,-€ 3605,-bestuurskosten€     362,-€    374,10
totaal inkomsten€ 4290,-€ 5961,-totaal uitgaven€  2775,05

Activiteiten en attenties in 2020 op initiatief van en bekostigd door Stichting Vrienden van de Meander

– Op vrijdagmiddag 10 januari is voor alle bewoners van De Meander (incl. Bospolderstraat) een Nieuwjaarsreceptie verzorgd. Hiervoor werden ook de  sponsors uitgenodigd.

– Op vrijdag 14 februari ontvingen alle bewoners en personeelsleden een (gesponsorde!) roos ter gelegenheid van Valentijnsdag. 

–         Op vrijdag 2 april werden doosjes met chocolade paaseitjes uitgedeeld aan de   bewoners en en schalen met eitjes voor het personeel.

–         

Helaas dan slaat zoals u ongetwijfeld weet het coronavirus toe en moesten wij afzien van de geplande activiteiten rondom het 75 jarig bevrijdingsjubileum in de maand mei.Ook het verzorgen van optredens van een koor of iets dergelijks is tot op heden onmogelijk door de beperkende maatregelen.  Gelukkig hebben we de bewoners wel wat vaker kunnen trakteren op een drankje en een hapje.

In Mei 2020 hebben de Vrienden van De Meander een bijdrage geleverd aan het Kletshuisje. Bedoeld om bewoners en hun geliefden toch nog een vorm van samenzijn te kunnen bieden tijdens de corona lockdown.

bron: http://gouweijsselnieuws.nl/2020/05/11/kletshuisje-bij-de-meander-in-nieuwerkerk/

– in augustus hebben we het inmiddels traditie geworden uitdelen van schepijsjes,op een andere manier gestalte gegeven door de afdelingen apert te bezoeken met de ijscowagen.  

– Met Sinterklaas vezorgden we een presentje voor alle bewoners.

–          Ook met de Kerst werden de bewoners natuurlijk niet vergeten en hebben we de 8 meter hoge `lichtboom`vervangen voor een nieuw exemplaar.

Conclusie en vooruitblik

Onze doelstelling is om, verspreid over het hele jaar, iets extra’s te doen voor de bewoners in De Meander. Terugkijkend vinden wij dat we daar in 2020,ondanks de beperkingen, opnieuw in zijn geslaagd. 

Voor 2021 hopen we dat de situatie uiteindelijk weer naar normaal gaat,zodat ook weer aan uitvoeringen en de herfstmarkt kunnen gaan denken. Voor de uitvoering ervan rekenen we op de goede samenwerking met personeel en vrijwilligers van De Meander. Maar alleen dankzij uw donaties en sponsoring kunnen we dit allemaal doen!

Namens het bestuur  van Stichting Vrienden van de Meander,

Gretha Boer-Blijleven, Ada en Arie van der Linde, Tine van Heeswijk, Hans Augustijn, Anthony Priestman (voorzitter), Hans Visser (penningmeester), Ton Beerman (secretaris), Reacties zijn welkom via info@vriendenvandemeander.nl of via Boslaan 1, 2912PA, Nieuwerkerk aan den IJssel.