Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 Stichting Vrienden van de Meander

Jaarverslag 2019 Stichting Vrienden van de Meander

Graag informeren wij u, als donateur of sponsor van onze stichting, over onze activiteiten in het verslagjaar 2019. Wij konden dit alles alleen organiseren dankzij uw gewaardeerde financiële steun!

Ontwikkeling donateurenbestand en sponsoren

Helaas wijzigt te tendens van de afgelopen jaren zich niet.Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van onze donateurs is het begrijpelijk dat er regelmatig donateurs wegvallen. Gelukkig werd dit in 2019 grotendeels gecompenseerd door vooral  eenmalige donaties. Zoals  een gift van €500,-door ATM Terminals                                                                                                        en  enige nieuwe donateurs.. Maar gezien deze ontwikkeling zijn de inkomsten uit donaties toch met 10% gedaald. Al met al een aandachtspunt voor het bestuur en voor u als donateurs wellicht een reden om anderen te wijzen op het belang om het werk van onze stichting te steunen met een bijdrage!

Daarnaast zijn we onze sponsoren zeer dankbaar dat zij d.m.v. hun naam en logo op de bedrijfswagen van De Meander een substantiële bijdrage leveren om onze activiteiten mogelijk te maken.

Financiële positie van de Stichting

Gezien de omvang van onze Stichting is die positie maar heel bescheiden. Op jaarbasis komen er enkele duizenden euro’s binnen en die gaan er zoveel mogelijk ook weer uit.

In onderstaand overzicht geven we u een samenvatting van onze “jaarrekening 2019”.

Wilt u meer weten, dan kunt u via onze penningmeester, dhr. Hans Visser (0180-314437), een overzicht krijgen met alle betalingen in 2019, zowel t.b.v. De Meander als t.b.v. het bestuur.

Inkomsten

Uitgaven

2018

2019

2018

2019

via donateurs

€ 2673,-

€2790,-

activiteiten t.b.v. bewoners

  4245,-

€ 4798,-

via sponsors

€ 2263,-

€ 1500,-

bestuurskosten

    766,-

    362,-

totaal inkomsten

€ 4936,-

€ 4290,-

totaal uitgaven

  5060

Een opmerking bij dit overzicht:

– Zoals u kunt lezen in bovenstaande tabel is er € 770,- meer uitgegeven over het jaar 2019,dan dat er is binnen gekomen.

           Gelukkig heeft de stichting nog wat vet op de botten,waaruit deze kosten kunnen worden gedekt.

            Maar hier uit blijkt wel weer hoe belangrijk uw donatie voor de stichting en daarmee zijn doelgroep is.          

           Ons streven blijft, wat er aan gelden binnenkomt in zijn geheel te besteden  aan deze doelgroep.

Activiteiten en attenties in 2019 op initiatief van en bekostigd door Stichting Vrienden van de Meander

– Op vrijdagmiddag 10 januari is voor alle bewoners van De Meander (incl. Bospolderstraat) een Nieuwjaarsreceptie verzorgd. Hiervoor werden ook de  sponsors uitgenodigd.

– Op vrijdag 14 februari ontvingen alle bewoners en personeelsleden een (gesponsorde!) roos ter gelegenheid van Valentijnsdag.

– De jaarlijkse musical in maart, georganiseerd door het personeel van De Zellingen, werd ook nu weer mogelijk gemaakt middels een bijdrage van De Vrienden.

        Op vrijdag 19 april werden doosjes met chocolade paaseitjes uitgedeeld aan bewoners en personeel.

        In de maand april was er een optreden van het Goudse dameskoor ”  De Gebekte Wijffies”.

        zaterdagmiddag 18 mei ,een optreden van Shantykoor “’t Kraaiennest”uit Zevenhuizen.

        Begin juni zorgden we voor de “aankleding” rondom de rolstoel-avondvierdaagse.

– Op vrijdag 12 juli was het een drukte van belang tijdens de (inmiddels) traditionele haringparty. Bewoners en personeel deden zich tegoed aan salades en zeebanket.

– Op zaterdag 17 augustus zorgden de gratis(!) ijsjes van een heuse ijscoman voor de nodige verkoeling van bezoekers, bewoners en personeel. Een nieuw initiatief dat we zeker herhalen.

– In hetzelfde rijtje past ook onze sponsoring van de bingomiddagen. Het wordt een stuk spannender en dus ook leuker als er ook iets te winnen valt, al is het nog zo bescheiden.

– Ook de (geringe) kosten voor de inrichting en het gebruik van de tuinkas nemen we graag voor onze rekening. Het is een mooie plek voor bewoners met “groene vingers”.

– Op zaterdagmiddag 14 september werden de bewoners getrakteerd met een optreden van “The Golden Oldies”.Een medley van vele oude bekende nummers,waarbij dan ook hartstochtelijk werd meegezongen.

– Het grootste evenement was de Herfstmarkt op zaterdag 2 november. Zo’n 15 kramen zorgden voor een gevarieerd aanbod aan mode, hobbyproducten, zelfgemaakte jam en koekjes, chocolade en nog veel meer.. De uitgebreide catering vond veel aftrek dankzij de aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding.Vooral de door slagerij den Toom ter beschikking gestelde snert,ging erin als koek. Kortom, zeker voor herhaling vatbaar!

          Op zaterdag 23 november was er een uitvoering door het koor “Sing for Fun”.

– Op woensdag 4 december ontvingen alle bewoners namens de Sint een kadootje  en ook nog iets lekkers. De bewoners op de afdeling kleinschalig wonen werden verrast met grote kerststukken voor in de huiskamers.

– En zodra Sint was vertrokken ging onze 8 meter hoge “lichtboom” weer in de vlaggenmast.

          En in het kader van de Kerst was er nog op zondag 15 december ,een optreden van het koor s1 Voice.

            Voor een uitgebreider verslag van de door ons georganiseerde activiteiten,verwijzen wij u naar onze website.www.vriendenvandemeander.nl

Conclusie en vooruitblik

Onze doelstelling is om, verspreid over het hele jaar, iets extra’s te doen voor de bewoners in De Meander. Terugkijkend vinden wij dat we daar in 2019 opnieuw in zijn geslaagd.

Als u dit verslag hebt doorgelezen, dan hopen we dat u dit met ons eens bent.

Voor 2020 hebben we het programma al weer op papier staan, netjes verdeeld over alle maanden van het jaar. Voor de uitvoering ervan rekenen we op de goede samenwerking met personeel en vrijwilligers van De Meander. Maar alleen dankzij uw donaties en sponsoring kunnen we dit allemaal doen!

Namens het bestuur  van Stichting Vrienden van de Meander,

Gretha Boer-Blijleven, Ada en Arie van der Linde, Tine van Heeswijk, Hans Augustijn, Anthony Priestman (voorzitter), Hans Visser (penningmeester), Ton Beerman (secretaris), Reacties zijn welkom via info@vriendenvandemeander.nl of via Boslaan 1, 2912PA, Nieuwerkerk aan den IJssel.