Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 Stichting Vrienden van de Meander

Jaarverslag 2018 Stichting Vrienden van de Meander

Graag informeren wij u, als donateur of sponsor van onze stichting, over onze activiteiten in het verslagjaar 2018. Wij konden dit alles alleen organiseren dankzij uw gewaardeerde financiële steun!

Samenstelling en functioneren van het bestuur

Na vele jaren zich ingespannen te hebben voor de Stichting als secretaris heeft  Gerth Westmaas zijn functie neergelegd en het stokje overgedragen aan Ton Beerman.Daarnaast zijn Ada en Arie van der Linde,alsmede Hans Augustijn als nieuwe bestuursleden toegetreden.Arie van der Linde en Hans Augustijn zullen zich voornamelijk richten op het verwerven van nieuwe donateurs en sponsoren.

Het bestuur bestaat derhalve uit 8 actieve leden.

Ontwikkeling donateurenbestand en sponsoren

Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van onze donateurs is het begrijpelijk dat er regelmatig donateurs wegvallen. Gelukkig werd dit in 2018 grotendeels gecompenseerd door nieuwe aanmeldingen en of eenmalige donaties. Maar gezien deze ontwikkeling zijn de inkomsten uit donaties toch met 10% gedaald. Al met al een aandachtspunt voor het bestuur en voor u als donateurs wellicht een reden om anderen te wijzen op het belang om het werk van onze stichting te steunen met een bijdrage!

Daarnaast zijn we onze sponsoren zeer dankbaar dat zij d.m.v. hun naam en logo op de bedrijfswagen van De Meander een substantiële bijdrage leveren om onze activiteiten mogelijk te maken.

Financiële positie van de Stichting

Gezien de omvang van onze Stichting is die positie maar heel bescheiden. Op jaarbasis komen er enkele duizenden euro’s binnen en die gaan er zoveel mogelijk ook weer uit.

In onderstaand overzicht geven we u een samenvatting van onze “jaarrekening 2018”.

Wilt u meer weten, dan kunt u via onze penningmeester, dhr. Hans Visser (0180-314437), een overzicht krijgen met alle betalingen in 20178, zowel t.b.v. De Meander als t.b.v. het bestuur.

Inkomsten

Uitgaven

2017

2018

2017

2018

via donateurs

€ 2967,-

€ 2.673,-

activiteiten t.b.v. bewoners

  4848,-

  4245,-

via sponsors

€ 2150,-

€ 2.263,-

bestuurskosten

    390,-

    766,-

totaal inkomsten

€ 5.117,-

€ 4936,-

totaal uitgaven

  5238,-

  5.011,-

Enkele opmerkingen bij dit overzicht:

Activiteiten en attenties in 2017 op initiatief van en bekostigd door Stichting Vrienden van de Meander

– Op vrijdagmiddag 13 januari is voor alle bewoners van De Meander (incl. Bospolderstraat) een Nieuwjaarsreceptie verzorgd. Hiervoor werden ook de donateurs en sponsors uitgenodigd.

– Op dinsdag 14 februari ontvingen alle bewoners en personeelsleden een (gesponsorde!) roos ter gelegenheid van Valentijnsdag. Hoe weinig kan een blij gezicht kosten!

– De jaarlijkse musical in maart, georganiseerd door het personeel van De Zellingen, werd ook nu weer mogelijk gemaakt middels een bijdrage van De Vrienden.

        Op vrijdag 30 maart werden doosjes met chocolade paaseitjes uitgedeeld aan bewoners en personeel.

        In de maand april was er een optreden van het Goudse dameskoor ”  De Gebekte Wijffies”.

        Begin juni zorgden we voor de “aankleding” rondom de rolstoel-avondvierdaagse.

– Op vrijdag 23 juni was het een drukte van belang tijdens de (inmiddels) traditionele haringparty. Bewoners en personeel deden zich tegoed aan salades en zeebanket.

– Op zaterdag 26 augustus zorgden de gratis(!) ijsjes van een heuse ijscoman voor de nodige verkoeling van bezoekers, bewoners en personeel. Een nieuw initiatief dat we zeker herhalen.

– In hetzelfde rijtje past ook onze sponsoring van de bingomiddagen. Het wordt een stuk spannender en dus ook leuker als er ook iets te winnen valt, al is het nog zo bescheiden.

– Ook de (geringe) kosten voor de inrichting en het gebruik van de tuinkas nemen we graag voor onze rekening. Het is een mooie plek voor bewoners met “groene vingers”.

– Op zaterdag 13 oktober was er een cultureel hoogtepunt middels het optreden van Aeoline, het Rotterdams Mandoline en Gitaarorkest o.l.v. dirigent Martine Sikkenk. Een groot aantal evergreens passeerden de revue en de aanwezigen genoten van de rustige sfeer en het bescheiden volume.

– Het grootste evenement was de Herfstmarkt op zaterdag 17 november. Zo’n 15 kramen zorgden voor een gevarieerd aanbod aan mode, hobbyproducten, zelfgemaakte jam en koekjes, chocolade en ook de ouderenbonden waren van de partij. De uitgebreide catering vond veel aftrek dankzij de aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding. Kortom, zeker voor herhaling vatbaar!

– Op woensdag 5 december ontvingen alle bewoners namens de Sint een mooi sfeerlicht voor de donkere dagen voor kerst, een bloemetje en ook nog iets lekkers. De bewoners op de afdeling kleinschalig wonen werden verrast met grote kerststukken voor in de huiskamers.

– En zodra Sint was vertrokken ging onze 8 meter hoge “lichtboom” weer in de vlaggenmast.

Conclusie en vooruitblik

Onze doelstelling is om, verspreid over het hele jaar, iets extra’s te doen voor de bewoners in De Meander. Terugkijkend vinden wij dat we daar in 2018 opnieuw in zijn geslaagd.

Als u dit verslag hebt doorgelezen, dan hopen we dat u dit met ons eens bent.

Voor 2018 hebben we het programma al weer op papier staan, netjes verdeeld over alle maanden van het jaar. Voor de uitvoering ervan rekenen we op de goede samenwerking met personeel en vrijwilligers van De Meander. Maar alleen dankzij uw donaties en sponsoring kunnen we dit allemaal doen!

Namens het bestuur  van Stichting Vrienden van de Meander,

Gretha Boer-Blijleven, Ada en Arie van der Linde, Tine van Heeswijk, Hans Augustijn, Anthony Priestman (voorzitter), Hans Visser (penningmeester), Ton Beerman (secretaris), Reacties zijn welkom via info@vriendenvandemeander.nl of via Boslaan 1, 2912PA, Nieuwerkerk aan den IJssel.