Rooster van Aftreden

Binnen elk bestuur van een stichting dient het duidelijk te zijn van het rooster van aftreden is. Op 15 januari 2015 is het volgende rooster van toepassing:

 

naam gestart 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Hans Visser 2009 X X  E
Tine van Heeswijk 2018  X  X X
Hans Augustijn 2019 X X X
Ada van der Linde 2019 X X X
Arie van der Linde 2019 X X X
Anthony Priestman 2013  X X  E
Gretha Boer-Blijleven 2015  X X X  E
 Ton Beerman  2019  X  X  X
Overzicht consequenties rooster van aftreden, zoals vastgesteld in 2014
m.b.t. 2012 en 2013: op basis van anciëniteit zijn Hans Visser en Gerth Westmaas herverkozen verklaard voor hun 2e termijn
m.b.t. 2014 Henk Perdon is verkozen voor een 2e termijn van 4 jaar
m.b.t. 2015 Ali Delhaas is aftredend en herkiesbaar voor 2e termijn
m.b.t. 2016 Hans Visser is aftredend en herkiesbaar voor een 3e termijn
Conny van Wijngaarden is aftredend en herkiesbaar voor 2e termijn
m.b.t. 2017 Gerth Westmaas is aftredend en herkiesbaar voor een 3e termijn
Anthony Priestman is aftredend en herkiesbaar voor een 2e termijn