Sponsorplan Fiat Doblo

Contracten kunnen  worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 3 jaar.

Een driejarig contract kan met een vertegenwoordiger van een betreffende firma  worden afgesloten, waarbij een jaarlijkse betaling  zal plaats vinden.

Een bedrijf kan zelf aangeven tegen welke prijs men wil meedoen met het project.

Nog beschikbaar: Rechter en linker spatbord voor 60x 24 cm, linker en rechter spatbord achter eveneens 60×24 cm, onder de schuifdeur 58×15 midden links en rechts beneden totaal 6 plaatsen. De totale kosten bedragen resp 400 en 350 Euro per jaar.

Wij zijn een ANBI Stichting en Uw kosten zijn aftrekbaar als gift voor de belasting.

Nadat de vertegenwoordiger van de Stichting Vrienden van de Meander en het Bedrijf afspraken hebben gemaakt, kan het betreffende logo naar de Stichting worden gestuurd.

Na overleg over het ontwerp wat betreft kleur etc zal de vertegenwoordiger van de Stichting contact opnemen met het reclame-bureau dat het voorlopig ontwerp verder als logo voor de auto ontwikkelt. Na wederzijdse goedkeuring zal uiteindelijk het definitieve ontwerp door de bestickeraar op de bus worden geplaatst.

Op onze website www.vriendenvandemeander.nl zal na toestemming van het Bedrijf een digitaal advertentiebord worden geplaatst met daarop alle BUSSPONSERS tot nu toe.