Nieuwjaarsbijeenkomst in het Woonzorgcentrum de Meander

Op vrijdag 3 januari 2014 werd door ons als Vrienden van de Meander voor de bewoners, familie, personeelsleden van het Woonzorgcentrum een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Daarbij werden ook de donateurs en niet donateurs van de aangrenzende appartementen van de Bospolderstraat, de Boslaan en het appartement grenzend aan de J.A. Beyerinkstraat uitgenodigd. In de openingsspeech werd door onze voorzitter nog eens gerefereerd aan het doel van onze Stichting en de vele activiteiten die het afgelopen jaar in financiële zin door de Stichting werden gefaciliteerd en die niet door de overheid werden vergoed.

Met nadruk werd gewezen op de belangrijkheid van donateurs die onze Stichting een warm hart toe dragen. Het aantal is ondertussen gegroeid en staat bijna op 160. We proberen dit aantal met 20% te laten groeien in 2014.

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst hebben er zich weer enkelen gemeld die donateur wilden worden. Welkom dat U mee wilt doen en we samen kunnen zorgen voor de KERS op de taart zoals in onze wervingsfolder voor donateurs staat vermeld. Verder hebben we ook 8 bedrijven bereid gevonden onze Stichting te sponsoren door middel van het plaatsen van hun logo op de Bedrijfswagen van de Meander. Een reclamebureau uit Moordrecht ontwikkelt de binnengekomen logo’s en zet ze gratis voor ons  op de auto.

Binnenkort zullen hun namen en verdere informatie op de website worden vermeld. Tot slot wensen we alle donateurs en sponsors ook via deze site een heel gelukkig, maar vooral gezond 2014.

IMG_1623 IMG_1627 IMG_1624 IMG_1629